Projecte finançat per FEDER
Selecciona el teu idioma: CA | ES | FR

Impulsors

Els impulsors de CCIPirineusMed són:

- Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona
- Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida
- Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Perpignan

Totes quatre Cambres impulsen CCIPirineusMed conscients de la necessitat actual de les empreses de cercar noves oportunitats, i amb la finalitat d’apropar aquests territoris i les seves empreses, creant una xarxa de contactes beneficiosa per a tothom.