Projecte finançat per FEDER
Selecciona el teu idioma: CA | ES | FR

Accions empresarials

Un dels objectius de CCI PirineusMed és desenvolupar el potencial econòmic de les empreses ubicades a una i altra banda de la frontera i presentar una oferta comuna que els ofereixi més visibilitat i projecció en els mercats nacionals i internacionals.

Amb aquest objectiu es porten a terme diferents accions i activitats buscant que les empreses participants en puguin treure el màxim benefici. Es creen sinergies i complicitats entre empresaris i professionals que ajudaran a la projecció i creixement dels seus negocis.

CCI PirineusMed actua, per tant, com a lobby al servei de les empreses tranfrontereres mitjançant una política de màrketing territorial.